Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

D-SNP eligibility

Each state will determine if you qualify for a dual health plan. You are eligible for a Dual Special Needs plan if you qualify for Medicaid, receive Medicare Parts A and B (Original Medicare) benefits and if you live in the dual-eligible plan's coverage area. If you don't meet all the requirements, you may still be partially eligible for a D-SNP.

Medicare ak Medicaid ak andikap

Èske ou kalifye otomatikman pou Medicaid si ou gen yon andikap? Find out about Medicaid and Medicaid disability requirements.

Learn about disability requirements

Who can qualify for a dual-eligible health plan or Dual Special Needs plan?

Plan sante doub kalifikasyon yo se pou moun ki nan Medicare ak Medicaid. Verifye si ou ranpli kondisyon yo.

Learn how to qualify for D-SNP

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Kisa sa siyifi lè ou gen doub kalifikasyon pasyèl?

If you’re partial dual eligible for Medicare and Medicaid, you may be able to get more benefits with a Dual Special Needs plan than with Original Medicare.

Learn about partial dual eligibility

Doub kalifikasyon konplè parapò ak pasyèl — kisa diferans lan ye?

Ki diferans ki genyen ant doub kalifikasyon konplè ak pasyèl, epi kòman pataj frè yo ede redui pri avantaj Medicare yo?

Learn about full and partial dual eligibility

Poukisa Kalifikasyon pou Medicaid Nesesè pou Kouvèti D-SNP

Manm Plan Doub Pou Bezwen Espesyal yo (D-SNP) dwe konsève kouvèti Medicaid yo a, oswa yo ka pèdi kouvèti plan sante doub yo a.

Learn about D_SNP eligibility

Si ou pran yon plan sante doub, èske ou pèdi avantaj Medicaid ou yo?

Pou moun ki gen alafwa Medicaid ak Medicare, yon plan sante doub pèmèt ou konsève tout avantaj Medicaid ou yo, epi ou jwenn avantaj Medicare anplis tou.

Learn about dual health plan coverage

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink