Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

A Dual Special Needs plan, or D-SNP for short, is a type of health insurance plan. It's for people who have both Medicare and Medicaid. If that’s you, you're "dual-eligible." (That's just another way of saying you can have Medicare and Medicaid at the same time.)

Kisa ki fè sa a se yon plan pou moun ki gen doub kalifikasyon?

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen plis èd. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se yon kalite plan Medicare Advantage.

Kijan pwoteksyon asirans sante doub la travay avèk Medicaid epi Medicare?

Yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal fonksyone ansanm ak plan sante Medicaid ou an. Ou ap konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan asirans sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare. Plan Doub Bezwen Espesyal yo gen yon prim pou manm ki gen Èd Siplemantè (sibvansyon pou revni ki ba).0

Plis èd pou ou

Kowòdinasyon swen yo se yon lòt avantaj enpòtan ou jwenn avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Ou pral gen yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki ka ede w:

  • Understand your Medicare and Medicaid benefits
  • Manage your doctors, specialists and care services
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou w santi w pi an sante

If you're dual-eligible, how can you get this kind of health plan?

Se konpayi asirans prive yo ki ofri Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo. Sa gen ladan UnitedHealthcare. Nou rele plan sante doub kalifikasyon nou yo UnitedHealthcare Dual Complete®. Plis moun chwazi UnitedHealthcare pou yon plan Doub pou Bezwen Espesyal pase nenpòt lòt konpayi.

UCard® sèlman nan UnitedHealthcare

UCard ou se ID manm ou ak tèlman plis toujou. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m. lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink