Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Kisa yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal ye (Dual Special Needs Plan, D-SNP)?

Yon plan BezwenEspesyal Doub, oswa D-SNP pi kout, se yon kalite plan asirans sante. Li se poumoun ki gen Medicare ak Medicaid. Si se ka pa w, ou "doub kalifikasyon." (Sa se jis yon lòt fason pou di ou ka gen Medicare ak Medicaid an menm tan.)

Kisa ki fè sa a se yon plan pou moun ki gen doub kalifikasyon?

Plan Doub pou Bezwen Espesyal yo se pou moun ki ta ka bezwen plis èd. Se gendwa akòz revni, andikap, laj ak/oswa pwoblèm sante. Plan Doub Bezwen Espesyal yo se yon kalite plan MedicareAdvantage.

Kijan pwoteksyon asirans sante doub la travay avèk Medicaid epi Medicare?

Yon plan Doub Bezwen Espesyal travay ansanm ak plan sante Medicaid ou. Ou ap konsève tout avantaj Medicaid ou yo. Pifò plan asirans sante doub yo ba ou tou plis avantaj ak karakteristik pase sa ou jwenn avèk Original Medicare. Plan Doub Bezwen Espesyal yo gen yon prim $0 pou manm ki gen Èd Siplemantè (sibvansyon pou revni ki ba).

Plis èd pou ou

Kowòdinasyon swen yo se yon lòt avantaj enpòtan ou jwenn avèk yon Plan Doub pou Bezwen Espesyal. Ou pral gen yon kowòdonatè swen pèsonèl. Se yon moun ki ka ede w:

  • Konprann benefis Medicare ak Medicaid ou yo
  • Jere doktè w yo, espesyalis yo ak sèvis swen yo
  • Jwenn sèvis ou bezwen yo pou w santi w pi an sante

Si w elijib de fwa, ki jan w ka jwenn kalite plan sante saa?

Plan Doub Bezwen Espesyal yo ofri nan konpayi asirans prive. Sa gen ladan UnitedHealthcare. We call our dual-eligible health plans UnitedHealthcare Dual Complete®. More people choose UnitedHealthcare for a Dual Special Needs plan than any other company.

UCard® sèlman nan UnitedHealthcare

UCard ou se ID manm ou ak tèlman plis toujou. Sèvi ak UCard ou pou w achte manje ki bon pou sante, pwodui an vant lib (OTC) epi peye bòdwo sèvis piblik yo.

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

Dekouvri kisa ou dwe konnen sou plan Doub pou Bezwen Espesyal yo nan yon sèl gid pratik.

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid oswa avantaj plan doub elijib yo ka chanje selonkote w rete a. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink