Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Poukisa pou chwazi UnitedHealthcare pou plan sante doub kalifikasyon ou an?

Pibliye: 20 Out 2020

Dat dènye mizajou: 01 Desanm 2023

Anpil konpayi asirans ofri plan sante doub kalifikasyon yo pou moun ki gen ni Medicaid ni Medicare. Men tout plan sante doub yo pa menm. Plan Doub pou Bezwen Espesyal UnitedHealthcare lan gen ladan l anpil avantaj anplis pou ede rann lavi a pi fasil pou moun ki gen bezwen swen sante konplike ak revni limite. Si ou menm oswa yon moun w ap okipe kalifye alafwa pou Medicaid ak Medicare, kontinye fè lekti pou konnen 5 rezon prensipal yo pou chwazi yon plan nan UnitedHealthcare.

Jwenn yon gid gratis pou plan doub ou an

 Tout sa ou bezwen konnen sou plan Doub Bezwen Espesyal nan yon sèl gid pratik.

1. Eksperyans ki pwouve nan sèvi manm ki gen doub kalifikasyon yo

Gwo eksperyans nou an vle di nou konprann bezwen swen sante san parèy manm ki gen doub kalifikasyon yo genyen. Epi nou devlope plan sante ki gen karakteristik ak avantaj san parèy pou satisfè bezwen byen presi sa yo. Put UnitedHealthcare's more than 45 years of experience to work for you.

2. Plis manm doub kalifikasyon toupatou nan peyi a

UnitedHealthcare serves the most Dual Special Needs members in America.1

3. Members satisfaction

Of UnitedHealthcare members, 4 out of 5 would recommend UnitedHealthcare Dual Special Needs plans to family and friends.2 We know that picking or switching to a dual health plan is an important decision. Kidonk, li enpòtan pou chwazi yon plan ki pral fè ou kontan.

4. America’s most chosen Dual Special Needs plans

With plans designed for all styles, stages and ages of Medicare, more people count on UnitedHealthcare for their Dual Special Needs plans.1 When you see all the extra benefits you could get, you’ll know why. Sa pa etonan plis moun chwazi UnitedHealthcare pase nenpòt lòt plan sante doub.

5. Nou fè pati kominote ou an

UnitedHealthcare fè pati kominote nou sèvi yo. Nou gen ajan otorize k ap viv ak travay nan kominote lokal la. Nou òganize evènman espesyal pou manm plan sante doub nou yo. Epi yo aksepte kat ID manm UnitedHealthcare ou an kay anpil founisè swen lokal yo.

As America’s largest Dual Special Needs plan provider3, you can be confident when you choose UnitedHealthcare for your dual-eligible health plan. UnitedHealthcare is committed to help members live a healthier life. Se pwomès sa nou fè ou tou.

1, 3 Based on D-SNP total plan enrollment from CMS Enrollment Data, May 2023
2 Based on Human8, May 2023

Gade plan UnitedHealthcare yo nan zòn ou

Avantaj ki gen nan plan doub kalifikasyon oswa Medicaid kapab chanje selon kote w ap viv la. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Ou gen kesyon toujou

Nou la pou ede ou

Kontakte nou nan:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM jiska 8 PM lè lokal, 7 jou pa semèn.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink