Ale nan kontni prensipal la Kontni Prensipal

Avantaj Medicare

Medicaid bay asirans sante pou sèten moun ki gen revni fèb, timoun, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen andikap. The federal government requires that states provide certain minimum medical benefits to people who are eligible for Medicaid. States can also choose to provide additional, optional benefits.

Medicaid home health care

Learn about Medicaid home health care services and how in-home health care can help seniors stay living independently in their own homes.

Learn about home health care

Kisa Medicaid ye epi kisa li kouvri?

Esplikasyon Medicaid. Medicaid se yon pwogram swen sante leta pou moun ki gen revni fèb yo. Kisa pwogram Medicaid la ye epi kisa Medicaid kouvri.

Learn about Medicaid coverage

Pou ki tip plan mwen kalifye?

Reponn kèk kesyon rapid pou wè ki tip plan ki gendwa koresponn byen pou ou.

Medicaid dental coverage for children and adults

Find out about Medicaid dental coverage and benefits that may be available to adults or children with CHIP.

Learn about dental benefits

Medicaid coverage for pregnant women and their babies

Find out about Medicaid pregnancy coverage to take care of women before, during and after pregnancy.

Learn about pregnancy coverage

Jwenn plan yo ki nan zòn ou an

Medicaid or dual-eligible plan benefits can change depending on where you live. Sèvi ak kòd postal ou pou fè rechèch pou jwenn bon plan an pou reponn ak bezwen swen sante ou yo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink