Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) Etap pou Enskri

Etap pou fè enskripsyon ou

Mèsi poutèt ou konsidere youn nan plan sante doub kalifikasyon nou yo. Pou senplifye enskripsyon an, swiv etap sa yo:

Etap 1

Asire w ke plan sante a reponn a bezwen w yo. Pa egzanp:

  • Èske w te tcheke kritè kalifikasyon yo?
  • Èske doktè w la nan rezo a?
  • Èske asirans lan kouvri medikaman w bezwen yo?
  • Èske gen yon lopital nan rezo a ki toupre w?

Sèvi ak zòn Jwenn Founisè yo ak Resous ki ka Telechaje yo nan paj detay plan an pou jwenn repons pou kesyon sa yo ak lòt kesyon enpòtan yo. Oswa tou senpleman, rele nou. 

Etap 2

Rasanble kèk dokiman w ap bezwen pou ou enskri:

  • Yon lis medikaman sou preskripsyon w yo.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Kat Medicare w la, si w gen youn:
Medicare Card
  • Kat Medicaid leta w la, si w gen youn:
Florida  Medicaid Card

Etap 3

Fè pwosesis enskripsyon an:

Enskri nan plan (louvri yon fenèt modal)

Oswa, chwazi youn nan lòt opsyon enskripsyon nou yo ki anba a:

Aplikasyon

Pakè pou Enskripsyon

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink