Ale nan kontni prensipal la
Kontni Prensipal

Retounen nan UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA), Fason pou Enskri

Call and speak to a Medicaid Choice Counselor toll free at 1-877-711-3662, Monday–Thursday, 8 AM–8 PM, and Friday, 8 AM–7 PM. Itilizatè TTY/TDD yo, tanpri rele 1-866-467-4970.

Ou kapab vizite sit entènèt SMMC lan tou nan www.flmedicaidmanagedcare.com pou kreye yon kont sou Pòtay Manm lan oswa pou chat ak Asistan Enskripsyon Vityèl nou an.

Oswa, ou ka Tèks ENROLL nan FLSMMC (357662). 

Ou pral bezwen nimewo ID Medicaid la chak manm ak nimewo PIN kont lan. 

UnitedHealthcare Community Plan nan Florid se yon plan swen kontwole ki gen yon kontra ak Florida Medicaid. Enfòmasyon nou bay sou avantaj yo se yon ti rezime, men se pa yon deskripsyon konplè avantaj yo. Pou plis enfòmasyon kontakte Plan Swen Kontwole a. Limit, kopeman, ak restriksyon ka aplike. Avantaj yo, fòmilè a, rezo famasi, prim ak/oswa kopeman yo/ko-asirans gendwa chanje.

Aprann plis sou UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Enfòmasyon sou Enskripsyon

Espesyalis plan Medicaid MMA yo Eta Florid ka reponn kesyon epi ede ou enskri

Rele nou:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn

Etap pou Enskri

Si ou pare pou patisipe, oswa ou senpman vle konnen plis, rele epi pale ak yon Konseye sou Chwa Medicaid gratis nan 1-877-711-3662. Itilizatè TTY/TDD yo tanpri rele 1-866-467-4970. Ou ka enskri sou entènèt tou nan flmedicaidmanagedcare.com.

Enfòmasyon pou Manm

Èske w manm deja? Ou gen aksè pou w ale sou sit Entènèt nou an ki pou manm yo sèlman. Enprime Kat Idantifikasyon, kominike avèk yon enfimyè pandan w sou Entènèt la, epi fè plizyè lòt bagay toujou.

Sit entènèt pou manm yo

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink